A Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapja.
Milyen támogatás jár a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek ápolásáért
Szilvitől kaptuk a részletes tájékoztatást, az emelt díj januártól vezető igénybe
Utoljára frissítve: 2013. december 23.

Milyen támogatás jár a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek ápolásáért?

Januártól kiemelt ápolási díjat kaphatnak a jelentősen egészségkárosodott és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személyeket, illetve súlyosan beteg vagy fogyatékos hozzátartozókat ápoló személyek. Ezen ellátásra tekintettel cikkünkben bemutatjuk, hol, és milyen esetben lehet igényelni a kiemelt ápolási díjat. Felsorolunk továbbá olyan szociális- és családtámogatási ellátásokat, amelyeket a tartósan beteg-, illetve a fogyatékos gyermekek után lehet igénybe venni.

 

Mindenekelőtt nézzük meg, milyen ápolási díjak folyósíthatók.

Az ápolási díjat a járási hivatal és az önkormányzatok képviselő testülete állapíthatja meg. Járási hivatal az ápolási díjat annak a nagykorú hozzátartozónak – a jegyes kivételével – állapítja meg, aki állandó vagy tartósan gondozásra szoruló

– súlyosan fogyatékos személy vagy
– tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

Ez esetben az ápolási díj alanyi jogon jár, összege 2013-ban 29 500 forint. A bruttó díjakból tíz százalékos nyugdíjjárulékot vonnak – amivel nyugdíjjogosultságot szereznek az érintettek –, így nettó 26 550 forintot kapnak kézhez.

Emelt összegű ápolási díjat állapíthat meg a járási hivatal annak a személynek, aki fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápol. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy
– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni.

Ha a fenti állapotok közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll, akkor beszélhetünk fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személyről. Az ápolási díj havi összege ez esetben az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130 százaléka (2013-ban 38 350 forint). Az emelt összegű ápolási díj magasabb lesz 2014-ben, amely a központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150 százalékára fog nőni.

A települési önkormányzat képviselőtestülete ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. Ez az úgynevezett méltányosságból megállapított ápolási díj, amelynek összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 százaléka (2013-ban 23 600 forint).

2014 januárjától jár az új ellátás, azaz a kiemelt ápolási díj. A kiemelt ápolási díj összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 180 százaléka lesz.

A járási hivatal kérelemre annak állapíthat meg kiemelt ápolási díjat, aki

– olyan személy ápolását végzi, akinek az egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes vagy
– olyan hozzátartozójának a gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel.

Kinek jár a magasabb összegű családi pótlék?

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összegű családi pótlék jár, amelynek összege jelenleg havi 23 300 forint. Ha valaki a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként neveli, akkor havi 25 900 forint emelt összegű családi pótlékot igényelhet.

Magasabb összegű családi pótlékra jogosult család egyben közgyógyellátást is kaphat. Azaz a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében alanyi jogon közgyógyellátás jár, amelyet a járási hivatal 2 évre állapíthat meg (természetesen ez meghosszabbítható). A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező „térítésmentesen” kap társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszereket, egyes gyógyászati segédeszközöket – idetartozik a fogszabályzó is –, valamint az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat.

A tartósan beteg-, valamint a fogyatékos gyermekek utazásához kedvezmény, valamint támogatás jár. Ennek keretében adható közlekedési, gépkocsi-szerzési támogatás, parkolási igazolvány, utazási kedvezmény, utazási költségtérítés.

Utazási kedvezmény – vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz igénybevétele esetén a jegykedvezmény és bérletkedvezmény – nemcsak a gyermeknek, hanem a vele együtt utazó személynek is jár, a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány alapján. Emellett utazási költségtérítés is jár egyebek között a fogyatékos gyermekek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézménybe történő utazáshoz.

A tartósan beteg-, valamint a fogyatékos gyermekek tanulmányait oly módon is segítik, hogy ingyenes tankönyvellátást, és támogatott gyermekétkeztetést biztosítanak a részükre. Az ingyenes tankönyvellátás nem jelenti azt, hogy minden esetben új tankönyvet kap a gyermek. Iskolai könyvtárból származó – mások  által használt – tankönyvet is lehet a gyermek részére átadni.

Végezetül nem szabad megfeledkezni a gyermekgondozási segélyről, amely tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek esetében a 10. életév betöltéséig igényelhető. Ezen ellátásra vonatkozó kérelmet a Magyar Államkincstár lakóhely szerint illetékes szervéhez kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a gyermek tartós betegségére, illetve fogyatékosságára vonatkozó igazolásokat is.

 

Minimálbért és munkaviszonyt akarnak a fogyatékosokat nevelő családok

Az alanyi jogon járó ápolási díj összege jövőre is nettó 26 550 forint marad – közölte december elején Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára. A díjemelés és a kiemelt ápolási díj bevezetése 18 ezer családot, illetve háztartást érint. Az érintettek azonban nem elégedettek a kormány intézkedésével. A fogyatékos személyeket gondozó családtagok ápolási díj helyett minimálbért és ahhoz kapcsolódóan munkaviszonyt kérnek, erről petíciót is küldtek az emberierőforrás-miniszternek. Az érdekvédelmi képviseletek felmérése szerint az ápolási díjban részesülők 70 százaléka a létminimum alatt él, és – jórészt a többletkiadások miatt – körükben háromszoros a szegénységi kockázat. A nehézségek 12 ezer fogyatékos hozzátartozót gondozó családot érintenek.

Cimkék:
  Ápolás, gondozás
  Tudástár
 
Várjuk jelentkezését
 
© Magyar Izomdisztrófia Társaság, 2009, minden jog fenntartva.