A Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapja.
Desminopathia
A desminopathia, vagy desminakkumulációval járó myofibrillaris myopathia diagnózisa - ha a desmin felhalmozódásának egyéb okát ki tudjuk zárni - az izomrostokban levő desmin depozitumok jelenlétén alapul. A desmin az érett vázizom intermedier filamentje a 2q35 lókuszon kódolódik , immunhisztokémiai módszerekkel fénymikroszkóposan, egyébként elektronmikroszkópos vizsgálattal ismerhető fel. Desminopathiás esetekben vagy a desmin génben, vagy az alfa-B-crystallinban, a desmin polimerizációjában szerepet játszó chaperon génjében írtak le mutációt. A kórképet eddig számos névvel illették, mint desminopathia, desmintárolásos myopathia, myofibrillaris myopathia, esetenként a spheroidtestes myopathia is ide sorolható.
Utoljára frissítve: 2013. február 17. - Ugrás a hozzászólásokhoz (0 hozzászólás)
Klinikai kép
A klinikai tünetek változatosak lehetnek. Az izomgyengeség rendszerint a harmadik dekádban kezdődik, de leírtak gyerekkori formákat is. Az izomgyengeség distalis dominanciát mutat, de a későbbi stádiumban súlyosan érintheti a proximalis izomcsoportokat is . A nyakizmok és a lágyszájpad izmai is meggyengülnek. Egyeseknél relatíve korai légzőizomgyengeség is előfordulhat. Nagyon ritkán rigid gerinc szindróma alakul ki a paraspinalis izom fibrosisa miatt. A szívizomzat is károsodhat, ami arrhythmiához, restriktív vagy hypertrophiás car-diomyopathiához vezethet . Néhány betegnek perifériás neuropathiája is van . Az esetek többsége autoszomális domináns módon öröklődik. Egy nagy családnak scapuloperonealis szindrómája volt, ami a harmadik, negyedik dekádban kezdődött .

Morfológiai vizsgálatok
A szövettani kép alapján négy különböző típus különböztethető meg :
1. Döntően az 1. típusú rostok az érintettek. A rostokban látható intermyofibrillaris és subsarcolemmalis citoplazmikus massza Gömöri trikrómmal kéken festődik, a rutin enzimfestésekkel nem ad reakciót, antidesmin-pozitív.
2. A trikróm festéssel nem látható citoplazmikus massza, de Z-disc streaming van. Az oxidatív enzimreakció a rostokon belül negatív területeket mutat. A desmin döntően intermyofibrillarisan szaporodik fel.
3. Az izomrostokban 10-20 |im nagyságú ovális, vagy  spherikus   inclusiók  vannak,   amik   erősen desminpozitívak és myofibrillumtöredékeket tartalmaznak. Ezt a típust spheroid testes myopathiának is szokták hívni.
4. Ez a forma a 3. típus késői stádiumának felel meg, amelyben a rostok architektúráját szokatlan struktúrák (vakuolák, granularis depozitumok, hyalin) károsítják. Rimmed vakuolák is jelen lehetnek. Ezek a rostok is desminpozitívak, kivéve a hyalinos területeket. Az izomrostokban alfa-aktinin, dystrophin, béta-amyloid, amyloid prekurzor protein, alfal-antikimotripszin és ubiquitin halmozódik fel. A hyalinos és nem hyalinos területek CDC2 kináz pozitívak (ez egy mitotikus kináz, ami az intermedier filamentumokat foszforilálja). Három sejtciklust szabályozó ciklindependens kináz (CDK2, CDK4, CDK7), lamin B és nukleáris mátrix asszociált protein is pozitív immunrakciót ad ezeken a területeken (ez utóbbi kettő normálisan csak a sejtmagban fordul elő). A desminpozitív területeken az alfa-B crystallin mennyisége is emelkedhet.
A differenciáldiagnosztikában figyelembe kell venni, hogy reaktív desminszaporulat látható a traget rostokban; a nemaline myopathiában; a centronukleáris myopathiában a centralis mag körül; a central core szélén; dermatomyostisben a myo-fibrillumvesztés területén; valamint a regenerálódó rostokban .
Az EM során myofibrillaris dezorganizáció, Z-disc streaming látható. A myofibrillumok között vagy a sarcolemma alatt dense granularis anyag szaporodott fel, amelyek körül 10 nm-es filamentumok lehetnek. Időnként típusos citoplazmikus testek is feltűnnek. A myofibrillumvesztés kifejezett. A perifériás neuropathiával járó kórképekben a myalinizált rostok megnagyobbodnak és neurofilamentumokkal kitöltöttek.

Molekuláris biológiai vizsgálatok
Két család esetében a desmin génben missense mutációkat  írtak le. Az öröklődésmenet ez egyik családban AD-nak a másikban AR-nek bizonyult. Három másik családban az alfa-B-crystallin génben detektálták mutációt a llq21-23 kromoszómán . Ezekben az esetekben a desmin posttranszlációsan módosult foszforilált formában volt jelen.
A scapuloperonealis klinikai megjelenésű formák genetikai rendellenességét a linkage analízis a 12 kromoszómára lokalizálta.
 
A desminakkumulációjával járó myopathiák esetén felvetődik a kérdés, hogy vajon a desminfelszaporodás csupán reaktív, vagy primer patogenetikai szerepe van. A Mayo Klinika munkatársai úgy gondolják, hogy a myofibrillumvesztés az alapvető probléma, és a desmin overexpresszió szekunder jelenségnek tekinthető.  A  feltételezés   alapján  javasolták  a  kórkép myofibrillaris myopathiára való átnevezését. A citoplazmikus CDK-overexpresszió miatt a ciklin-dependens kináz aktivációjában és gátlásában keresik az elsődleges abnormitást. Elképzelhető, hogy egy heterogén csoportról van szó, amelyben a desmin genetikai abnormitása csak egy típusra jellemző. Erre utal a heterogén klinikai és szövettani kép is.
Cimkék:
  Myopathiák (általános)
  Myopathiák - Desminopathia
Hozzászólások:
Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok:
Felhasználónév:
Jelszó:
Szöveg:
 
 
 
Várjuk jelentkezését
 
© Magyar Izomdisztrófia Társaság, 2009, minden jog fenntartva.