A Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapja.
Fogyatékossági tv tervezett módosítása
Aktuális hír - módosítja a parlament a fogyatékosságügyi törvényt 2013. április 12-én T/10476. számon benyújtotta a Parlamentnek a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenloségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításának tervét az emberi eroforrások minisztere. A 8 oldalas dokumentumban a módosítási javaslatok 11. §-ban jelennek meg, az indoklás az 5. oldalon kezdodik. A "fogyatékos személy" általános definíciója a javaslat szerint az ENSZ Egyezménnyel majdnem azonos lehet, de az Egyezmény ratifikálásakor elkövetett fordítási hibákat korrigálják. A legfontosabb változás, hogy a fogyatékosság mint gyujtofogalom a jövoben magában foglalja majd a pszichoszociális fogyatékossággal élo személyeket is. Ezzel a jogalkotó egy hosszú ideje várt bovítés felé mozdul el. Ezt a követelményt egyébként az ENSZ Egyezmény védésekor is megfogalmazta a Fogyatékossággal Élo Személyek Jogainak Bizottsága az "ajánlások" 10-14. pontjaiban, amely követelmény teljesítésére a magyar kormányzati delegáció Genfben ígéretet is tett. Az egyenlo esélyu hozzáférés (akadálymentesítés) ütemezését eddig törvény szabályozta. Láthattuk, hogy a törvényesen eloírt határidok betartása minden idoben komoly gondot okozott. A jogalkotó most arra tesz javaslatot, hogy a határidoket a jövoben ne az Országgyulés határozza meg törvényben, hanem az részben országgyulési határozat, részben a kormány határozata formájában jelenjen meg. A határozat valójában nem jogszabály, hanem jogi eszköz. Így a határido be nem tartásának a jövoben gyakorlatilag nem nagyon lesz (lehet) következménye; még annyi sem, hogy a határido közeledtével az Országházban vita folyhasson róla. Megszunik a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek azon lehetosége, hogy ezen törvény alapján, a határidok elmulasztására épülo pereket indíthassanak a bíróságokon. Emlékezetes, hogy 2004-ben a MEOSZ éppen a törvényben rögzített határidok miatt tudott próbapereket indítani, aminek az eredményeként módosult a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény, komoly forrás került megtervezésre az EU-s programokban az akadálymentesítés támogatására úgy célzottan, mint horizontálisan más beruházási programok részeként; megindult a szakemberek képzése; pontosításra kerültek az egyenlo esélyu hozzáférés követelményei és a kötelezettek felfigyeltek a feladatukra. A foglalkoztatással összefüggo szabályozási javaslat nem vesz el semmit a korábbiaktól és nem is ad hozzá. A célja nem más, mint az idoközben megváltozott fogalmak helyesbítése. A fogyatékossági támogatás összege a szabályozási javaslat alapján 2013. június 1-tol kb. ezer forinttal emelkedik havonta, és összegszeruen kerül be a szabályozásba. Törvényes eloírásra kerül (itt is) a támogatás összegének évenkénti emelése olyan mértékben, amilyen mértékben a nyugellátások emelésére egyébként sor kerül. Az öregségi nyugdíj minimumát 2008. január 1-je óta nem emelték. Az Országos Fogyatékosügyi Programmal foglalkozó szakasz - szöveg-pontosítások és más szabályozási javaslatokkal összefüggo koherencia megteremtésén túl - megszünteti a Kormány azon kötelezettségét, hogy a Program végrehajtásáról kétévente beszámoljon és azt is, hogy az Országgyulés négyévente új Programot alkosson. Ezzel megszunik a törvényes garancia a Program idoszakonként felülvizsgálatára, illetve a beszámolásra. Kétségtelen, hogy 1998 óta voltak gondok ezen kormányzati feladat végrehajtásával. A megoldás mégsem a garancia megszunése kellene, hogy legyen, hanem a megfelelo szakértelemmel rendelkezo és szükséges mértéku eroforrások biztosítása. Figyelemre méltók a hatályon kívül helyezo szabályok: megszunik az Országos Fogyatékosügyi Tanács, azaz a Kormány és a fogyatékos személyek közötti párbeszéd fóruma. Ez volt az 1998-as törvény egyik sarokköve. Az indoklás szerint az Országos Fogyatékosügyi Tanácsról a jövoben kormány-határozat fog rendelkezni, bár ilyen határozat megalkotására törvény nem fogja kényszeríteni. Az eloterjeszto az eloterjesztésben beszámol arról, hogy a javaslat megalkotásában érdekvédelmi és szakmai szervezetek is részt vettek, és a javaslat az o egyetértésükkel került az Országgyulés elé. Összefoglalva tehát: társadalmi támogatással, a fogyatékos személyek képviseloinek egyetértésével (?) megszunik a társadalmi párbeszédnek, a fogyatékos személyek életét segíto program-alkotási és beszámolási kötelezettségnek, az akadálymentesítés határidejének a törvényes garanciája; miközben emelkedik az egyes fogyatékossági támogatásban részesülo emberek támogatása havonta kb. ezer forinttal; illetve eleget tesz a Kormány az ENSZ Egyezmény védésekor tett azon ígéretének, hogy a fogyatékos személyek definícióját kibovíti a pszichoszociális fogyatékossággal élo személyekkel.
Írta:
Utoljára frissítve: 2013. április 15.
Cimkék:
  Tudástár
 
Várjuk jelentkezését
 
© Magyar Izomdisztrófia Társaság, 2009, minden jog fenntartva.