A Magyar Izomdisztrófia Társaság hivatalos honlapja.
Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága - új vizsgálat
2013. január elsejétől a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának vizsgálatát kizárólag a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) végzi, a háziorvos által kiállított korábbi, úgynevezett 7 pontos igazolás már nem használható fel.
Utoljára frissítve: 2013. február 17.

 2013. január elsejétől a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának vizsgálatát kizárólag a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) végzi, a háziorvos által kiállított korábbi, úgynevezett 7 pontos igazolás már nem használható fel.
 
Kinek kell kérnie az új igazolást?
 
Aki mozgásszervi állapota alapján nem jogosult
fogyatékossági támogatásra,
illetve
18 éven aluli személyként nem kap magasabb összegű családi potlékot.

Milyen kedvezményekre használható fel?

lakás-akadálymentesítési támogatásra
parkolási igazolványra
járműszerzési (átalakítási) támogatásra
gépjárműadó-mentességre (régi súlyadó, illetve teljesítményadó)
való jogosultság igazolására.

Hol kérhető a vizsgálat elvégzése?

A minősítést az NRSZH végzi el. A vizsgálat kérhető
komplex felülvizsgálat nélkül, illetve
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben rögzített „komplex minősítés” keretében.
Tehát a minősítés akár az „önkéntes” jelentkezés alapján végzett komplex vizsgálat, akár a soros NRSZH felülvizsgálat alkalmával kérhető. Akinél 2012. december 31-ig elvégzik a komplex felülvizsgálatot, kérnie kell a kölekedőképesség súlyos akadályozottságának vizsgálatát is papír alapú vagy elektronikus űrlapon – automatikusan nem jár.

Hol kell kezdeményezni az egyes kedvezmények igénybevételéhez a vizsgálatot?

a lakás akadálymentesítési támogatás, valamint a parkolási igazolvány igénybevételéhez a vizsgálatot a lakóhely szerint illetékes okmányiroda székhelye szerinti körzetközponti jegyzőnél kell írásban kezdeményezni a kedvezmény igénylését megelőzően
a járműszerzési (átalakítási) támogatás igényléséhez szűkséges vizsgálatot a megyei kormányhivatalok szociális és gyámhivatalánál kell kérni, a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg
a gépjárműadó-mentesség iránti kérelmet a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat adóhatóságához lehet benyújtani.

Mit kell ilyenkor becsatolni?

A vizsgálat kéréséhez minden esetben be kell csatolni a mozgásszervi állapotra vonatkozó korábbi orvosi szakvéleményeket – például a mozgásszervi állapot leírását tartalmazó kórházi zárójelentéseket, szakorvosi leleteket.
 
Hogyan jár el az NRSZH?

Amennyiben az NRSZH a becsatolt orvosi iratok alapján minden kétséget kizáróan meg tudja állapítani a közlekedőképesség súlyos akadályozottságát, nem kerül sor személyes vizsgálatra. Az NRSZH kiállítja a szakhatósági állásfoglalást és megküldi a kérelmezőnek. Ha azonban a becsatolt iratok alapján a közlekedőképesség súlyos akadályozottsága nem állapítható meg egyértelműen, az NRSZH a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül

vizsgálatra hívja be a kérelmezőt. Tekintettel arra, hogy a hivatal által kiadott szakhatósági vélemény több kedvezmény igénybevételére is felhasználható, annak eredeti példányát meg kell őrizni. A különböző kedvezmények igényléséhez célszerű a hatóság által hitelesített másolatokat beadni.

Nem jogosít gépjárműadó-mentességre
A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi Adók Főosztályának tájékoztatása szerint 2013. január elsejétől:
a 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet alapján kiadott úgynevezett „7 pontos igazolás” , illetve
a Korm. rendelet 2012. március 30-ig hatályos 7. § (3) bekezdés ac) alpontja alapján – a BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkező személy esetén – kiadott NRSZH szakvélemény nem jogosít adómentességre.
Fentiekből következően az NRSZH egyéb szakvéleménye, a Magyar Államkincstár határozata (FOT) vagy az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékossságokról) 3. sz. melléklete szerinti igazolás 2013-tól felülvizsgálat nélkül jogosít adómentességre akkor is, ha azt 2012. március 31-ét megelőzően adták ki.

 

2013 január 22.
 
Juhász Imre
NRSZ

Cimkék:
  Tudástár
 
Várjuk jelentkezését
 
© Magyar Izomdisztrófia Társaság, 2009, minden jog fenntartva.